xs5f_VilmorinBioCalc
Gekorrelde kalk met micro-organismen. 
De juiste zuurtegraad (pH): van essentieel belang. Door spontane verzuring en zure regen wordt de natuurlijke kalkvoorraad aangetast. Alleen al om de zuurtegraad (pH) op peil te houden, dient er jaarlijks 5 à 10 kg per 100m² kalk aan de bodem toegevoegd te worden.
Hoe werkt Vilmorin BioCalc?
Deze kalksoort bestaat uit microkorrels die gemakkelijk uitstrooien en snel oplossen. Zo wordt de bodem minder zuur. Deze kalk bevat ook micro-organismen of bodembacteriën die na het uitstrooien actief worden. De microbiologische activiteit in de bodem neemt toe.
Tevens remt dit product indirect mosvorming in gazons
(info afgehaald van www.bucomat.be).